Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 20-21, 2017

Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad:

Sammanfattning

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från ca 80 meters djup och i Östra Gotlandsbassängen men då enbart vid Gotlandsdjupet BY15 närmast botten. Akut syrebrist (<2ml/l) påträffades från Bornholmsbassängen till Östra Gotlandsbassängen från runt 70-80 meter och nedåt, i Västra Gotlandsbassängen redan vid 60 meter. Silikathalterna i alla områden var över eller mycket över det normala för årstiden. Löst oorganiskt kväve var mer eller mindre förbrukat i den övre vattenmassan i hela undersökningsområdet, vilket är normalt för säsongen. Även fosfathalterna låg på normala nivåer; mycket låga halter i Västerhavet omkring eller under 0.1 μmol/l, lite högre i Egentliga Östersjön, 0.15-0.5 μmol/l, med högsta halter i Västra Gotlandsbassängen. Ytvattentemperaturen i hela undersökningsområdet var normal för årstiden och varierade mellan 10 och 11 °C i Västerhavet och mellan 6 och 9 °C i Egentliga Östersjön. Salthalten i ytan var något över medel i Skagerrak och Östra Gotlandsbassängen och normal i övriga områden. En kraftig ytström observerades vid Å15 och inåt vid mer kustnära stationer, även vid Släggö märktes en stark ytström.