Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 20, 2016

Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

I Västerhavet var samtliga närsaltskoncentrationer mycket låga i ytvattnet. Kring 15-20 meter observerades dock fluorescenstoppar, hög syremättnad och även högre närsaltskoncentrationer. I Egentliga Östersjön var det oorganiska kvävet (nitrit+nitrat) slut ner till 40 meter, dock fanns det fortfarande fosfat kvar. Koncentrationen av silikat var fortfarande högre än normalt i hela Egentliga Östersjön.

Akut syrebrist (< 2 ml/l) uppmättes från 70-80 meters djup i Östra och Västra Gotlandsbassängerna samt från 70 m i Hanöbukten och från 80 meter i Bornholmsbassängen. Svavelväte uppmättes endast vid 125-150 m på Fårödjupet samt från 90 meters djup i Västra Gotlandsbassängen. Gotlandsdjupet (BY15) var fortfarande helt syresatt.