Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 19-20, 2019

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön och Finska Viken.
Normala ytvattentemperaturer och salthalter noterades i samtliga havsområden. Ytsalthalten var över det normala i delar av Skagerrak samt i Östra Gotlandsbassängen och i Hanöbukten. Djupvattnet i hela Egentliga Östersjön uppvisade temperaturer och salthalter över eller mycket över det normala. Vårblomningen hade förbrukat medparten av näringsämnena i ytvattnet men förhöjda halter noterades fortsatt för kisel i Skagerrak, Kattegatt och stora delar av Egentliga Östersjön. Viss planktonaktivitet förekom i både Västerhavet som tydliga fluorescensmaxima men i Östersjön var planktonaktiviteten jämnt fördelad i ytskiktet ner till 20 meters djup.

I Västra Gotlandsbassängen noterades svavelvätehalter mycket över det normala i djupvattnet. Svavelväte uppmättes också i Östra och Norra Gotlandsbassängen samt i Finska Viken. I Östra Gotlandsbassängen var det helt syrefritt (då svavelväte bildas) från 130 meter i de centrala delarna och från 90 meter i Fårödjupet längre norrut. I Västra och Norra Gotlandsbassängen samt i Finska Viken var det helt syrefritt från 80–90 meter. I hela Egentliga Östersjön och Finska Viken var det akut syrebrist (< 2ml/l) från 65–75 meters djup.