Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 17, 2014

Typ: Rapport
Författare: Mikael Krysell
Publicerad:

Sammanfattning

I både Skagerrak och Kattegatt var närsalterna i ytvattnet i allmänhet lägre än normalt för årstiden. I egentliga Östersjön, utom Arkonabassängen, var halterna av fosfat och silikat något högre än normalt.

Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen var alltjämt goda och låg över gränsen för akut syrebrist. Även vid station BCSIII-10 märktes en förbättring av syresituationen, dock inte i resten av Östersjön. Helt syrefria förhållanden återfanns från 90-125 meters djup och akut syrebrist från 65-75 meters djup, något djupare i den västra delen.

I Skagerrak och Kattegatt återfanns en hög fluorescenssignal på cirka 15 meters djup, där pyknoklinen befann sig.