Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 16, 2016

Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Temperaturen i den övre vattenmassan låg något över det normala i hela egentliga Östersjön. Vårblomningen höll fortfarande på i hela det mätta området. Fosfathalterna i sydvästra delen av Östersjöns ytvatten var högre än normalt. Koncentrationen av silikat var fortfarande högre än normalt i hela egentliga Östersjön.

Akut syrebrist (< 2 ml/l) uppmättes från 80 meters djup i östra och västra Gotlandsbassängerna samt närmast botten i Hanöbukten och på BY4 Christiansö.

Svavelväte uppmättes endast närmast botten i norra delen av Östersjön och intermediärt på Fårödjupet samt från 90 meters djup i västra Gotlandsbassängen.