Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 50-51, 2017

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Johan Kronsell
Publicerad:

Sammanfattning

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från 70 meters djup, i Norra Gotlandsbassängen från 90-125 meter. I Östra Gotlandsbassängen uppmättes svavelväte närmast botten men halterna var låga. Akut syrebrist (< 2ml/l) påträffades i Bornholmsbassängen, Östra Gotlandsbassängen samt i Västra Gotlandsbassängen redan vid ca 55-70 meter, samt i Hanöbukten och vid Ölands Södra Udde redan vid 40-50 meters djup. I Arkonabassängen var hela vattenkolumnen väl syresatt. Närsalter i form av löst oorganiskt kväve (DIN) och fosfor (DIP) i ytskiktet låg över normalt i Östra, Västra och Norra Gotlandsbassängen. Silikatkoncentrationerna i hela Egentliga Östersjön var fortsatt mycket högre än normalt, värden hade ökat något sedan senaste mätningen i november. I Skagerrak och Kattegatt var närsalterna överlag normala för årstiden.