Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 41, 2017

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Tillföljd av hårt väder och tekniska problem med en vinsch kunde inte Östra och Västra Gotlandsbassängen besökas. Totalt fick sex stationer strykas under expeditionen.

I Öresund påträffades akut syrebrist (~2 ml/l) direkt under språngskiktet på 15 meter djup ner till botten vilket är ovanligt. Akut syrebrist påträffades också Bornholmsbassängen och i Hanöbukten från 65 meters djup och syrgashalter nära noll från 75-80 meters djup. I Arkonabassängen var åter hela vattenkolumnen väl syresatt.

Närsalterna oorganiskt kväve och fosfat var generellt förbrukade i ytvattnet vilket är normalt för säsongen. Silikatkoncentrationerna i södra Egentliga Östersjön var fortsatt mycket högre än normalt.