Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 9, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

I västra Skagerrak hade vårblomningen börjat och man kunde ana att den var på gång i Kattegatt. Fosfat- och silikathalterna var över eller mycket över det normala i hela mätområdet. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt. Syrehalter under 2 ml/l återfanns endast intermediärt på 60-80 meters djup i Hanöbukten och Bornholmsbassängen. Inflödet som pågick i slutet av januari syntes nu vid mätpunkterna BY4 och Hanöbukten.