Cyanobakterier i Östersjön sommaren 2022

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 132
Författare: Jörgen Öberg, Ann-Turi Skjevik, Johannes Johansson
Publicerad:

Sammanfattning

Under sommaren 2022 förekom cyanobakterieblomning i hela Egentliga Östersjön, Finska viken samt i sydöstra delen av Bottenhavet. De största sammanhängande förekomsterna var i mellersta och norra Östersjön under sista veckan i juni, medan området kring Finska vikens mynning samt havsområdet mellan Söderköping och Gotska Sandön hade flest dagar med förekomst av cyanobakterier, runt 25 dagar. I Bottenhavet var förekomsterna som störst under andra halvan av juli, medan det var relativt rikligt med cyanobakterier i sydvästra Östersjön i mitten av augusti.