Cyanobakterier i Östersjön sommaren 2021

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 130
Författare: Jörgen Öberg
Publicerad:

Sammanfattning

Sommaren 2021 kunde cyanobakterier observeras från den 10 juni fram till slutet av augusti. Både juni och juli dominerades av varmt väder som följdes av en kylig augustimånad. Med omfattande ytansamlingar i söder och norr, men relativt beskedliga förekomster däremellan, var sommaren 2021 bland de större av de tjugo år som SMHI kartlagt cyanobakterier i Östersjöområdet via satellitdata. Den största observerade utbredningen inträffade redan den 29 juni med nära 106 000 km2.