Algrapport nummer 9, 2021

Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg, Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Artdiversiteten och cellantalen var låga på Å17, men höga på de tre andra stationerna. Å17 hade mest små arter av dinoflagellater, som Gymnodiniales, Heterocapsa rotundata och Karenia mikimotoi*. De andra stationerna hade både kiselalger och dinoflagellater i varierande storlekar, samt en hel del toxinbildande arter. Pseudosolenia calcaravis var den art som hade högt cellantal på Släggö, Anholt E och N14 Falkenberg. De integrerade klorofyllvärdena var normala för årstiden vid samtliga stationer.

Artdiversiteten och totala cellantal var generellt låga i Östersjön. Den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae fanns i låga antal vid samtliga stationer. Vanligt förekommande vid flertalet stationer var olika celler från gruppen Cryptomonadales och olika ciliater. Vid de södra stationerna var även nakna dinoflagellater vanliga. De integrerade klorofyllvärdena var inom det normala för denna månaden där enda undantaget var i södra Östersjön där värdena var lägre än normalt.