Algrapport nummer 8, 2018

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Artidiversiteten var hög på flertalet stationer i Västerhavet. De totala cellantalen var däremot relativt låga. Kiselalger dominerade, och framför allt släktet Pseudo-nitzschia*, som dominerade i cellantal vid samtliga stationer. Kalkalgen Emiliania huxleyi fanns vid de flesta stationer i höga koncentrationer. De integrerade (0-10 m och 0-20 m) klorofyll a-koncentrationerna var låga men inom det normala för månaden vid de flesta stationer i Västerhavet. Koncentrationerna var strax över vad som är normalt vid de kustnära stationerna i Skagerrak.
I Östersjön var både celltätheten och biodiversiteten relativt låg. Enda undantaget var den kustnära stationen Ref M1V1 där relativt höga koncentrationer av ciliaten Mesodinium rubrum återfanns tillsammans med olika arter av cryptomonader. Vid ett par stationer fanns enstaka trådar av filamentösa cyanobakterier. Vid stationerna öster om Gotland var de integrerade (0-10 m och 0-20 m) klorofyll a-koncentrationerna strax under vad som är normalt för månaden.