Algrapport nummer 8, 2015

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Det var relativt låg diversitet i planktonsamhällena i Skagerrak och Kattegatt. Nordsjökiselalgen Pseudosolenia calcar-avis fanns i varierande mängd i samtliga prover. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi brukar också komma in till Västerhavet västerifrån och återfanns både i Skagerrak och i Kattegatt. I Östersjön var det tydligt att växtsäsongen för de trådlika cyanobakterierna var över. Aphanizomenon flos-aquae fanns i måttlig mängd vid samtliga stationer, i övrigt var det mest små arter. Kolonibildande cyanobakterier var mycket vanliga.