Algrapport nummer 7, 2015

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Denna rapport handlar enbart om Östersjön då SMHI följt med på den Finska expeditionen COMBINE 3 och rapporterar från deras provtagningsstationer inkluderande ett par tillägg av ordinarie stationer i det svenska programmet. Alla analyser har skett ombord på Aranda och fokus har varit att fram för allt följa eventuella cyanobakterieblomningar och ytansamlingar.

Sammanfattning av ytansamlingar
Den varmluft samt de svaga vindar som uppstod i veckan ledde till att mindre eller större aggregeringar av cyanobakterier återfanns i hela området som besöktes. Ett stort område med små aggregeringar av filamentösa cyanobakterier återfanns vid inloppet till finska viken och höll i sig mer eller mindre konstant till östra delarna av Östersjön, öster om Gotland. De
filamentösa cyanobakterierna Aphanizomenon flos-aquae samt Nodularia spumigena återfanns fram för allt i stora mängder i nordöstra egentliga östersjön ända ner till söder om Gotland. Söder om Gotland minskade mängderna tillfälligt för att sedan öka igen. I vattnen mellan Öland och Gotland återfanns stora och ofta kraftiga ytansamlingar och där i mellan återfanns cyanobakterier i form av korn i höga tätheter i hela övre vattenpelaren. Även norr om Gotland ovanför Landsort återfanns stora områden med ytansamlingar och där i mellan korn.
För att se sattelittolkningar av ytansamlingar av cyanobakterier:
http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen