Algrapport nummer 6, 2019

Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg och Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Diversiteten av växtplankton var generellt sett låg i Västerhavet, men högre i antal arter och cellantal i Skagerrak jämfört med Kattegatt. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi fanns i höga cellantal framför allt vid Släggö. Klorofyllhalterna var ganska låga men normala för denna månad. Även i Östersjön var diversiteten låg och de flesta stationerna hade mest små kolonier av cyanobakterier, flagellater, ciliater och Gymnodiniales. Bland de filamentösa cyanobakterierna fanns Aphanizomenon flosaquae på alla stationer utom BY20. En del filament av Nodularia spumigena* återfanns på många stationer och Dolichospermum sp. hittades på BY38 och RefM1V1. Även i Östersjön var klorofyllhalterna ganska låga men normala för månaden.