Algrapport nummer 6, 2015

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Fluorescensmaxima i både Skagerrak och Kattegatt orsakades till stor del av dinoflagellatsläktet Ceratium. Ovanligt stora antal av C. macroceros observerades.

I Östersjön hade ytansamlingarna av cyanobakterier blandats ner i vattnet av vind och vågor. Det var dock gott om filamentösa (trådlika) cyanobakterier vid de flesta stationer i, både i ytprover och integrerade (0-10m) prover. Både Nodularia spumigena* och Aphanizomenon flos-aque fanns i stora mängder vid de flesta stationerna. Cyanobakterierna hade aggregerat och syntes som flingor i vattnet i norra Egentliga Östersjön från öster om Gotska Sandön till BY19. På väg söderut återkom cyanobakterieflingorna i Bornholmsbassängen, men var borta igen vid BY1. Ytansamlingar observerades enbart utanför den svenska sydkusten på väg mot Hanöbukten, men med tanke på resans observationer kan det förutspås att lugnare väder kommer leda till flera ytansamlingar. Växtplanktonanalyserna har genomförts ombord R/V Aranda med fokus på cyanobakterierna som dominerar i blomningarna i Östersjön. Analysmetoden är inte optimal för andra plankton, men de som observerats rapporteras här.

För att se satellittolkningar av ytansamlingar av cyanobakterier: http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen