Algrapport nummer 5, 2023

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

Diversiteten och de totala cellantalen var generellt låga vid samtliga stationer i västerhavet. Små celler dominerade överlag i antal vilket är vanligt på våren i västerhavet. Vid Å17 återfanns höga celltätheter av coccolitoforiden Emiliania huxleyi. I Kattegatt återfanns fortfarande höga celltätheter av kiselalgen Guinardia delicatula, som månaden innan. Vid N14 Falkenberg återfanns en hel del av dinoflagellaten Tripos muelleri men i övrigt bestod proverna från Kattegatt mest av små celler av olika sorter. Den integrerade klorofyllhalten (0–20 m) var strax över det normala för månaden vid Släggö, i övrigt inom det normala. Diversiteten och cellantalen av växtplankton var normala vid alla stationer i Östersjön med ett efter-vårblomning-samhälle. Flera dinoflagellatsläkten fanns med höga cellantal vid de flesta stationer, såsom Gymnodiniales, Heterocapsa rotundata och Peridiniella catenata. Det fanns dessutom ganska mycket av guldalgen Dinobryon balticum (med det svenska släktnamnet Strutgull) samt den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon sp. Både Dinophysis acuminata* och D. norvegica* var närvarande vid nästan alla stationer, och vid BCSIII-10 i rätt höga antal. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var normala för månaden vid alla stationer, förutom vid BY38 där de var högre än normalt.