Algrapport nummer 5, 2018

Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

Denna provtagningsomgång var inte en fullskalig expedition med samtliga växtplanktonstationer, utan bara en växtplanktonstation provtogs på västkusten och sex i Östersjön. Västkuststationen (Anholt E) uppvisade ett höstblomningssamhälle med flera olika arter av dinoflagellater, samt en del kiselalger, ciliater och flagellater. De integrerade (0-10 m och 0-20 m) klorofyllvärdena var låga men inom det normala för månaden vid alla stationer i Västerhavet, förutom W Landskrona där de var högre än normalt.

Vid Östersjöstationerna var växtplanktonsamhället ett typiskt efter-sommarblomningssamhälle, med fortfarande en del filamentösa cyanobakterier, ibland med ganska högt cellantal, samt flagellater, ciliater, kolonibildande cyanobakterier samt två stora arter av släktet Chaetoceros. De integrerade (0-10 m och 0-20 m) klorofyllvärdena var höga men inom det normala för månaden vid de flesta stationer i Östersjön, förutom vid BY10, BY1 och BY5 där de var högre än normalt.

Expeditionen genomfördes på R/V Dana.