Algrapport nummer 4, 2018

Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

De integrerade (0-10 m och 0-20 m) klorofyllvärdena var låga men inom det normala för månaden vid alla stationer i Västerhavet, förutom Å15 där de var högre än normalt. De klorofyllfluorescensmaxima som återfanns orsakades av kiselalger och dinoflagellater. Framför allt dominerade olika arter av Dinophysis i dessa toppar men även Chaetoceros spp. återfanns vid vissa fluorescensmaxima. De integrerade (0-20 m) klorofyllvärdena i Östersjön var överlag inom det normala förutom vid BY32 och BY2 där de var högre än normalt, samt vid BY4, BY10 och BY15 där de var lägre än normalt. Vid samtliga stationer i Östersjön var det ett samhälle blandat av dinoflagellater, mindre flagellater, små kolonibildande cyanobakterier och ciliater. Det var även dessa grupper som orsakade de klorofyllfluorescensmaxima på ett par stationer. Även större mängder av den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flos-aquae återfanns vid alla stationer, framför allt vid REF M1V1. Även Dolichospermum sp. observerades vid BY2, BY29 samt REF M1V1. Sommarblomningen av cyanobakterier har med andra ord kommit igång i vattenmassan, med det beror på väder och vind hur stora ytansamlingar vi kommer se i sommar.