Algrapport nummer 4, 2014

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Växtplanktonanalyserna omfattar enbart Östersjön, klorofylldiagram finns från Kattegatt och Östersjön.

Den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flos-aquae hade ökat rejält i mängd vid de flesta Östersjöstationerna. Den potentiellt giftiga cyanobakterien Nodularia spumigena förekom i mycket små mängder vid fyra av sex stationer. I östra Gotlandsbassängen kunde man se cyanobakterier i vattnet med blotta ögat och satellitövervakningen har också visat stråk i vattnet i samma område. Detta ger en väldigt tidig start på årets cyanobakterieblomning. En redan utfärdad vindprognos kan dock röra ner filamenten i vattnet så det nuvarande läget behöver inte innebära att ytansamlingar ska komma att uppstå ännu.

De integrerade (0-20 m) klorofyll a-värdena var normala för denna månaden i alla de uppmätta områdena.