Algrapport nummer 3, 2021

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

Vårblomningen var i princip över på svenska västkusten och det var mest små celler kvar och enstaka arter dinoflagellater. Vid de södra stationerna fanns fortfarande en del kiselalger kvar. Klorofyllvärdena var låga vid stationerna i Skagerak och under normalt vid Kattegatt. I den sydvästra delen av Östersjön var blomningen i full gång med dominans av kiselalgen Skeletonema marinoi. Vid övriga stationer var förekomsten av celler inom det normala och ingen antydan av vårblomning återfanns. Den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae återfanns vid flertalet stationer. De integrerade klorofyllvärdena var väl över det normala vid de sydvästra stationerna. Vid övriga stationer var då med få undantag låga men inom det normala vid övriga stationer.