Algrapport nummer 3, 2015

Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad:

Sammanfattning

På den kustnära stationen i Skagerrak var närsalter och cellkoncentrationer låga. Vårblomningen pågick fortfarande på den yttre stationen Å17. I Östersjön hade vårblomningen startat i Bornholmsbassängen men det var fortsatt låga cellkoncentrationer i resten av Östersjön. De integrerade (0-10 m) klorofyll a-värdena var normala för denna månad med undantag av mycket höga värden

vid Fladen och BY1.