Algrapport nummer 2, 2018

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Alla stationer runt Gotland samt i östra Östersjön utgick på grund av för blåsigt och kyligt väder. Årets vårblomning pågick i Västerhavet vid tidpunkten för mars månads utsjöexpeditionen. Kiselalger dominerade och klorofyllvärdena var höga. Skeletonema marinoi var i antal den mest dominerande kiselalgen. Kiselalgsläktena Chaetoceros och Thalassiosira var talrika i antal arter och antal celler. De integrerade (0-20 m) klorofyllvärdena var över det normala för denna månad vid de flesta stationerna i Västerhavet och klorofyllfluorescensmaxima orsakades av kiselalger. För att vara i södra Östersjön var kiselalgsarterna rätt många, särskilt vid REF M1V1 där det såg ut som om vårblomningen var precis runt hörnet. Cellantalen var dock låga och de integrerade klorofyllvärdena var normala för denna månad.