Algrapport nummer 2, 2015

Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad:

Sammanfattning

I provet från den yttre stationen Å17 i Skagerrak var cellkoncentrationen mycket låg. Detta beror troligtvis på att vårblomningen ännu inte kommit igång vilket bekräftades av de höga närsaltshalterna i området. På den kustnära stationen Släggö samt vid stationerna i Kattegatt, var kiselalgernas vårblomning i full gång. Detta bekräftades av de höga värdena i klorofyllfluorescensmätningarna och låga närsalthalterna. Det var kiselalgen Skeletonema marinoi som dominerade planktonsamhället i detta område.

Östersjön hade fortsatt låga cellkoncentrationer vid alla stationerna som besöktes. De integrerade (0-10 m) klorofyll a värdena var mycket högre än normalt för denna månad vid kuststationerna i Skagerrak och Kattegatt. Vid de yttre stationerna var värdena normala för att vara i februari.