Algrapport nummer 11, 2019

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerraks utsjövatten samt i Kattegatt var celltätheten relativt hög. Det potentiellt giftiga kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia * dominerade vid samtliga stationer. Kalkalgen Emiliania huxleyi var vanlig bland de små cellerna vid samtliga stationer. De integrerade klorofyllhalterna i ytvattnet (0-10 m) var inom det normala för månaden förutom vid Fladen där de var förhöjda. De integrerade klorofyllvärdena i vattenmassan mellan 0-20 m var inom det normala för måndaden utom vid N14 Falkenberg där koncentrationer över det normala påvisades. I Östersjön återfanns låga totala cellantal samt låg biodiversitet vid samtliga stationer. Kiselalgssläktet Actinocyclus återfanns i moderata mängder vid många stationer. Några filament av cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae återfanns vid de södra stationerna. De integrerade klorofyllhalterna i ytvattnet (0-10 m) var inom det normala för månaden förutom i södra Östersjön där de var lägre än normalt. De integrerade klorofyllhalterna i vattenmassan mellan 0-20 m var inom det normala för månaden utom vid BY38 Karlsödjupet där de var något över det normala.