Algrapport nummer 10, 2022

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Växtplanktondiversiteten var mycket låg, antalet arter var något förhöjt vid Släggö jämfört med övriga Västerhavsstationer, men de totala cellantalen var låga i hela området. Vid Släggö fanns moderata antal av kiselflagellaten Octactis speculum och dess nakna form, Dictyochales* som är potentiellt giftig. Ett annat potentiellt giftigt släkte, Pseudochattonella*, observerades också vid Släggö i mycket låga cellantal.Även i Östersjön var både cellantal och antalet arter låga. Små mängder av den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flosaquae fanns i sydvästra Östersjön vid BY2 och BY5. I övrigt var det mest små cryptomonader och ciliater samt generellt små arter som observerades. De integrerade klorofyllhalterna från 0-20 m (diagrammen) var inom det normala för månaden. De från 0-10 m (kartan) var stort sett inom det normala, förutom vid BY4 och Hanöbukten i södra Östersjön där de var över det normala. På grund av den mycket låga aktiviteten bland växtplankton denna månad så presenteras ingen mer utförlig text av de enskilda stationerna, bara artlistor och klorofylldiagram.