Algrapport nummer 10, 2021

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

I Västerhavet var artdiversiteten hög vid tre av fyra stationer och högst vid Kattegattstationerna. Det var framför allt kiselalger som dominerade proverna men de individuella cellantalen var relativt låga eller moderata. De integrerade klorofyllkoncentrationerna var normala för månaden.

Artdiversiteten och totala cellantal var generellt normala i Egentliga Östersjön. De arterna med högst cellantal var de små Cryptomonadales, Heterocapsa rotundata och olika ciliater, men de stora kiselalgerna var på sina håll rätt många. Aphanizomenon flosaquae återfanns på alla stationer utom en, och ibland i rätt stora cellantal. Det toxinproducerande Dinophysis-släktet fanns på de södra och västra stationerna. Ferryboxen ombord R/V Svea uppmätte höga halter av cyanobakteriepigmentet fykoerytrin, framförallt vid BCSIII-10. De integrerade klorofyllkoncentrationerna var låga eller normala för månaden.