Algrapport nummer 10, 2017

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Artdiversiteten var hög i både Skagerrak och Kattegatt under novemberprovtagningen och flest antal arter observerades vid Släggö i Skagerrak. Kiselalger var särskilt artrika och bland dessa fanns Pseudo-nitzschia med högst antal celler. Det var också gott om dinoflagellater och andra arter i proverna. Det nakna stadiet av Dictyocha fanns i låga antal även denna månad vid alla Västerhavsstationer. De integrerade klorofyllvärdena (0-20m) låg över vad som är normalt för denna månad vid Fladen och N14 i Kattegatt samt vid Å17 i Skagerrak. I Östersjön var situationen en helt annan, med typiskt vinterläge, det vill säga små arter i låga antal. Bara BY38 såg lite annorlunda ut med bland annat rätt stor mängd av kiselalgsläktet Coscinodiscus. Klorofyllhalterna var låga, vilket är normalt för denna månad.