Algrapport nummer 1, 2015

Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad:

Sammanfattning

Vårens kiselalgsblomning hade startat vid den södra Kattegattstationen Anholt E. Stormen Egon hindrade provtagning i Skagerrak under denna expedition och flertalet stationer i Östersjön fick strykas av samma orsak. I Östersjön var både artdiversiteten och celltätheten mycket låg vid alla besökta stationer. De integrerade (0-10 m) klorofyll a värdena låg inom det normala för denna månad i de besökta havsområdena. Fluorometern på ctdn var på service så inga fluorescensdata är med i klorofylldiagrammen på s 6 - 9.