Internationella väderdata och statistiska analyser

SMHI har en omfattande databas som innehåller långa serier av meteorologiska observationer från tusentals internationella stationer. Våra erfarna konsulter och meteorologer kan förse dig med data, statistiska analyser och detaljerade undersökningar utifrån dina behov.
 

SMHI har en lång historia av att observera och analysera vårt klimat. Våra erfarna meteorologer och civilingenjörer förstår olika behov och användningsområden för klimatdata. Vi är specialiserade på lokala klimatstudier baserade på historiska data eller klimatscenarier och relaterade frågor såsom luftkvalitet, vindkomfortstudier för stadsplanering och tjänster för vindkraftssektorn.
 

Klimat IKEA

Vi hjälper dig att spara tid och pengar

Förutom vår databas med mer än 50 års data från flera hundra stationer i Sverige har vi också tillgång till långa serier av meteorologiska data från tusentals stationer världen över. Att låta oss föreslå och ta fram statistik för ditt europeiska eller internationella projekt kommer att spara dig både tid och pengar. Baserat på dina behov kan vi förse dig med tjänster som sträcker sig från tidsserier av granskad data, frekvens- och varaktighetstabeller och vindrosor till återkomsttidsberäkningar, klimatologiska kartor och omfattande klimatutredningar.