Flyg

Flygvädertjänsten inom SMHI bidrar till att flygtrafiken i Sverige kan bedrivas säkert och effektivt. Dygnet runt, året runt utfärdar SMHIs meteorologer i Uppsala prognoser och varningar för hela Sveriges luftrum och för alla öppna trafikflygplatser. Med hjälp av observationer från marken, satellit- och radarbilder samt numeriska prognosmodeller gör meteorologen ständiga bedömningar av flygvädret för de närmaste timmarna.

Lär dig mer