Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över inbjudan till samråd om tillståndspliktig vattenverksamhet i Store Mosse nationalpark

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2313/14.1
Departement/Myndighet : Bergab
Besvarad datum: 18 december 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22).

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1941/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 18 december 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Ansökan om tillstånd till uppförande och drift av bioraffinaderi med mera samt ändring av verksamheten vid SCA Östrand, Timrå kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2110/10.1
Departement/Myndighet : Östersunds tingsrätt
Besvarad datum: 11 december 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Kungörelse M 8264-18 Märsta förenade åkeriföretag AB har ansökt om förlängning av pågående bergtäkt- och återvinningsverksamhet Västerbytorp, Sigtuna kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2250/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 2 december 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Kommunövergripande ÖP Söderhamns kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2264/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen ävleborg
Besvarad datum: 29 november 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Projekt Vätternvatten - Inbjudan till samråd

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2028/10.2
Departement/Myndighet : Vätternvatten AB
Besvarad datum: 21 november 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Remiss av regional oljeskyddsplan för Västra Götalands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2019/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Besvarad datum: 20 november 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Samrådsremiss för Ostlänken, delen Gerstaberg – Långsjön i Södertälje kommun, Stockholms län och Långsjön – Sillekrog i Trosa kommun, Södermanlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1969/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 13 november 2019
Senast uppdaterad:

Underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan från Danmark om etablering av ön Lynetteholm utanför Köpenhamns hamn.

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/2024/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 5 november 2019
Senast uppdaterad:

Kompletterande avgränsningssamråd rörande planerad vattenverksamhet vid utsprångskajen i Härnösand

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1549/14.1
Departement/Myndighet : Ramboll Sweden AB
Besvarad datum: 25 oktober 2019
Senast uppdaterad: