SMHI har utlyst ytterligare medel till myndigheter för klimatanpassning

SMHI har erbjudit svenska statliga myndigheter att söka pengar för att utveckla handlingsplaner och verktyg för klimatanpassningsarbete inom sitt område.

Utlysning nummer två av medel för utveckling av handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat, var öppen till 23 mars.

Medlen kunde sökas av statliga myndigheter. Myndigheter som redan har handlingsplaner kunde söka medel för att utöka dem genom att inkludera fler delar av verksamheten som tidigare inte ingått i handlingsplanen. 

Utlysningen prioriterade samhällssektorerna livsmedelsproduktion, människors hälsa samt samhällsplanering/byggande. Dessutom prioriterades handlingsplaner kopplade till Sveriges miljömål.

Utlysningen gjordes inom ramen för det uppdrag SMHI fått av regeringen om att tilldela medel för klimatanpassning. Denna utlysning var en förstärkning av tidigare utlysning i vintras.