SMHI utlyser ytterligare medel till myndigheter för klimatanpassning

SMHI erbjuder svenska statliga myndigheter att söka pengar för att utveckla handlingsplaner och verktyg för klimatanpassningsarbete inom sitt område.

Utlysning nummer två av medel för utveckling av handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat, är öppen till 23 mars.

Medlen kan sökas av statliga myndigheter. Myndigheter som redan har handlingsplaner kan söka medel för att utöka dem genom att inkludera fler delar av verksamheten som tidigare inte ingått i handlingsplanen. 

Utlysningen prioriterar samhällssektorerna livsmedelsproduktion, människors hälsa samt samhällsplanering/byggande. Dessutom prioriteras handlingsplaner kopplade till Sveriges miljömål.

Utlysningen görs inom ramen för det uppdrag SMHI fått av regeringen om att tilldela medel för klimatanpassning. Denna utlysning är en förstärkning av tidigare utlysning i vintras.