SMHI har lyst ut pengar för klimatanpassning 2018

Statliga myndigheter har erbjudits att söka pengar från SMHI för att utveckla handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassningsarbeteSveriges myndigheter har en viktig roll i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

SMHI har även i år utlyst, på uppdrag av regeringen, medel för klimatanpassningsarbete på myndigheterna. Årets utlysning gällde ”Utveckling av handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat”, och vänder sig till alla statliga myndigheter.

Myndigheterna erbjöds att söka pengar för att utveckla handlingsplaner för klimatanpassning inom sina ansvarsområden eller för att ta fram verktyg för klimatanpassning riktade till andra aktörer. Myndigheter som redan har handlingsplaner kunde söka medel för att vidareutveckla sina planer. 

Vilka ansökningar prioriteras?

Särskilt fokus i utlysningen var på samhällssektorerna livsmedelsproduktion, människors hälsa, Sveriges miljömål och samhällsplanering/byggande. De myndigheter som av regeringen i år fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner för klimatanpassning prioriterades.

Ansökningar till utlysningen var öppen till och med 23 februari 2018. Varje enskild ansökan kunde maximalt beviljas 1 miljon kronor.

Beviljade medel