SMHI har utlyst ytterligare medel till myndigheter för klimatanpassning

SMHI har erbjudit myndigheter att söka pengar för att utveckla handlingsplaner för anpassning till ett förändrat klimat.

Utlysningen ”Utveckling av handlingsplaner för anpassning till ett förändrat klimat” vänder sig till svenska myndigheter, var öppen till 21 april.

Medlen kunde sökas av myndigheter som ännu inte har tagit fram handlingsplaner för klimatanpassning. Handlingsplanen ska vara kopplad till myndighetens sektoriella ansvar.

Utlysningen prioriterade samhällssektorerna livsmedelsproduktion, människors hälsa samt samhällsplanering/byggande. Arbetet med handlingsplaner ska påbörjas under 2017.

Utlysningen gjordes inom ramen för det uppdrag SMHI fått av regeringen om att tilldela medel för klimatanpassning. Denna utlysning var en förstärkning av tidigare utlysning i vintras.

Beviljade medel