SMHI har lyst ut pengar för klimatanpassning

På uppdrag av regeringen har SMHI lyst ut totalt 14 miljoner kronor för klimatanpassningsarbete på myndigheter och kommuner under 2017. Utlysningarna var öppna till och med 15 februari.

Årets två utlysningar var  ”Utveckling av handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat”, vilken vände sig mot myndigheter,  samt ” Utveckling av ett webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsarbete i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser”, som riktades mot kommuner.

För myndigheter

Myndigheter erbjöds att söka pengar för att utveckla handlingsplaner för klimatanpassning inom sitt ansvarsområde. Myndigheter som redan har handlingsplaner kunde söka medel för att utveckla verktyg för klimatanpassning, riktade till andra aktörer.

De samhällssektorer som prioriterades i utlysningen är livsmedelsproduktion, människors hälsa, Sveriges miljömål och samhällsplanering/byggande.

För kommuner

Kommuner kunde söka pengar för att medverka i SMHIs utvecklingsarbete med ett webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsarbete i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser.

Även kluster av minst två kommuner uppmuntrades att söka, gärna i samverkan med klimatanpassningsfunktionen hos sin länsstyrelse.

Länsstyrelser kunde också söka pengar för att stödja samverkan mellan sökande kommuner.

Ansökningar till båda utlysningarna var öppna till och med 15 februari 2017.

Beviljade medel