Beviljade medel för klimatanpassning 2017

Flera nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner har tilldelats medel från SMHI för att arbeta med handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassning.

I utlysningen Utveckling av handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat har SMHI beslutat om nedanstående tilldelning.

Havs-och Vattenmyndigheten: Handlingsplan för Sveriges miljömål och relaterade EU-direktiv, kkr 950

Livsmedelsverket: Handlingsplans för livsmedels- och dricksvattensektorn, 995 kkr

Elsäkerhetsverket: Handlingsplan för energisektorn, 285 kkr

Tillväxtverket: Handlingsplan för svenskt näringsliv med fokus på små och medelstora företag, 500 kkr

Statens Veterinärmedicinska Anstalt: Verktyg för livsmedelsproducerande djurhållning, 1 000 kkr

Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Verktyg för kommuner att på ett naturanpassat sätt minska risk för översvämning och höga flöden, 636 kkr

Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Verktyg för skyfall i fysisk planering, 215 kkr

Länsstyrelsen i Kalmar län: Verktyg för kostnadsberäkning av klimatrelaterade risker, 500 kkr

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU): Verktyg och informationstjänst grundvatten; aktuellt läge, framtida klimatets påverkan, 300 kkr

Länsstyrelsen i Skåne län: Verktyg för sandvolym och erosionskänslighet, kkr 550

Jordbruksverket: Verktyg: Metodik dimensionerande nederbörd och dimensionerande flöden för avvattning av jordbruksmark, 1 000 kkr

Jordbruksverket: Verktyg: Indikatorer på klimatförändringens effekter på, samt hur anpassningsarbetet går inom jordbruks- och trädgårdssektorn, 275 kkr

Utlysning webbaserat verktyg

I utlysningen Utveckling av ett webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsarbete i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser har SMHI beslutat om nedanstående tilldelning.

Hyltes kommun: 366 kkr

Hässleholms kommun: 400 kkr

Ystads kommun: 335,922 kkr

Länsstyrelsen i Västmanlands län: 100 kkr

Fagerstas kommun: 400 kkr

Norbergs kommun: 400 kkr

Länsstyrelsen i Västra Götalands län: 53 kkr

Mariestads kommun: 292 kkr

Gullspångs kommun: 246 kkr

Länsstyrelsen i Västerbottens län: 100 kkr

Lycksele kommun: 350 kkr

Storumans kommun: 399,5 kkr

Länsstyrelsen i Jämtlands län: 100 kkr

Ragunda kommun: 400 kkr

Strömsund kommun: 336 kkr

Oskarshamns kommun: 400 kkr

Mörbylånga kommun: 400 kkr

Länsstyrelsen i Örebros län: 100 kkr

Hallsbergs kommun: 400 kkr

Kumla kommun: 400 kkr

Länsstyrelsen i Kalmar län: 50 kkr