Ytterligare beviljade medel för klimatanpassning 2017

I utlysningen "Utveckling av handlingsplaner för anpassning till ett förändrat klimat" har SMHI beslutat att tilldela medel till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen tilldelas 766 kkr för Handlingsplan för sjöfart och luftfart.

Utlysningen vände sig till svenska myndigheter, och var öppen till 21 april. Den gjordes inom ramen för det uppdrag SMHI fått av regeringen om att tilldela medel för klimatanpassning. Denna utlysning var en förstärkning av tidigare utlysning i vintras.