SMHI har lyst ut pengar för klimatanpassning 2019

Svenska statliga myndigheter har erbjudits att söka pengar från SMHI för att utveckla verktyg för klimatanpassningsarbete. Sveriges myndigheter har en viktig roll i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Statliga myndigheter har kunnat söka medel för att utveckla verktyg för klimatanpassning inom sina respektive ansvarsområden. De verktyg som utvecklas ska ge konkret stöd till lokalt och/eller regionalt klimatanpassningsarbete.

Vilka ansökningar prioriterades?

Prioriterade verktyg var bland annat de som främjar tvärsektoriellt samarbete, verktyg för att bedöma kostnader och nytta av åtgärder, eller verktyg för att ta beslut under osäkerhet. För mer information om prioritering, se ansökan i högerspalten. 

Sista ansökningsdag var 1 mars 2019.

Beviljade medel 2019