Webbinarium om hur fastigheter kan säkras inför ett varmare klimat

Klimatet har redan blivit, och kommer att fortsätta att bli, allt varmare. Hur påverkar värme staden, husen och människorna som bor där? Och hur kan vi förbereda oss? Detta handlar webbinariet ”Värmesäkring av fastigheter” den 3 september om.

Klimatförändringen är ett faktum och hela samhället påverkas. Parallellt med arbetet för att minska klimatpåverkan måste samhället anpassas till det nya klimatet.

– I Sverige kommer vi att få längre, mer frekventa och mer intensiva värmeböljor vilket påverkar människors hälsa och välbefinnande. Varma perioder leder till ökad dödlighet och ökat antal sjukdomstillstånd, speciellt hos sårbara grupper så som äldre och små barn, säger Karin Lundgren-Kownacki på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Många fastigheter ännu inte anpassade för det nya klimatet

Klimatförändringar ser olika ut för olika delar av landet men de leder till fler varma dagar i hela Sverige. En stor del av det befintliga fastighetsbeståndet är inte anpassat för det nya klimatet, vilket påverkar inomhusmiljön. Inte heller all nyproduktion tar hänsyn till dessa förändringar. Därför bjuder nu SMHI tillsammans med Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Folkhälsomyndigheten och Norrevo fastigheter AB, in till ett webbinarium den 3 september för att öka kunskapen om detta.

Ny kunskap och tips under webbinariet

Illustration på hur effekten av värme kan minskas i stan med hjälp av till exempel vegetation.
I staden kan naturbaserade lösningar hjälpa till att hålla temperaturen nere. Förstora Bild

– Vi vill ge kunskap och idéer om hur man kan värmesäkra fastigheter, men också visa olika åtgärder i staden och vad individen själv kan göra, säger Aino Krunegård, också hon på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

I webbinariet deltar flera myndigheter och ett kommunalt fastighetsbolag. Myndigheterna delar med sig av den senaste informationen och Norrevo fastigheter AB berättar om praktiska erfarenheter. Webbinariet handlar om hur värme påverkar människa, fastighet och stad och hur både nyproduktion och befintliga fastigheter kan säkras mot hög värme.

Webbinariet riktar sig till alla intresserade, men främst till kommuner (till exempel samhällsplanerare, fastighetsförvaltare och vårdpersonal), fastighetsägare, fastighetsorganisationer och byggbolag.

På programmet:

Folkhälsomyndigheten: Hur påverkar värme hälsan? Hur kan de hälsoskadliga effekterna minimeras?

Boverket: Tekniska lösningar för att uppnå en bra inomhusmiljö i byggnader. 

MSB: Hur kan en verksamhet förebygga en värmehändelse?

Norrevo: Erfarenheter från praktiken.

SMHI: Klimatförändringar och dess påverkan på staden.

Se filmen "Att planera för ett varmare klimat i stadsmiljö".