Vattenstånd i RH 2000 i BETA-version

Nu finns en betaversion av SMHIs tjänst Vattenstånd och vågor där vattenståndet anges i höjdsystemet RH 2000 i stället för relativt medelvattenståndet. Fram till den 3 juni kan du jämföra vattenstånd i de olika versionerna av tjänsten. Betaversionen är ett förberedande steg i SMHIs kommande övergång till RH 2000.

Den 3 juni går SMHI över till att använda Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) som är direkt relaterat till fixa landpunkter. Alla vattenstånd till havs kommer efter övergången att anges med RH 2000 som referens istället för relativt årets medelvattenstånd som används idag. Det gäller både prognoser, observationer och varningar.

Vattenstånd och vågor i ny betaversion

I betaversionen av SMHIs tjänst Vattenstånd och vågor kan du redan nu se hur vattenstånd presenteras i RH 2000. Tjänsten visar aktuellt vattenstånd och våghöjd samt en prognos för befintliga mätstationer runt kusten. Nytt i betaversionen är också att det går att jämföra observationer för upp till fem mätstationer åt gången. Detta kan till exempel vara användbart om du vill veta vattenståndet för en position mellan två mätstationer. Ytterligare en nyhet är att det går att spara en mätstation som favorit.

I betaversionen av Vattenstånd och vågor mäts vattenståndet i RH 2000. Det går även att jämföra obse
I betaversionen av Vattenstånd och vågor mäts vattenståndet i RH 2000. Det går även att jämföra observationer mellan mätstationer samt spara favoriter.

Olika värden med olika höjdsystem

Vattenståndet i den ordinarie respektive betaversionen av tjänsten presenteras i olika höjdsystem. Det medför att vattenståndet visar olika värden för samma mätstation i de olika versionerna. Som mest kan det skilja upp till 16 cm för en specifik plats på grund av skillnader mellan de två höjdsystemen. Linjen för årets beräknade medelvattenstånd finns med i betaversionen som en motsvarighet till nollnivån i den ordinarie tjänsten.

Fram till den 3 juni kan du jämföra hur vattenståndet ser ut på din station i de olika höjdsystemen. Efter det kommer SMHI enbart ange vattenstånd i RH 2000.

Ge dina synpunkter

Nu vill SMHI ha dina synpunkter på den nya betaversionen av Vattenstånd och vågor. Berätta för oss vad du tycker och om du har några förslag på hur den kan utvecklas vidare.

Här finns betaversionen av Vattenstånd och vågor. I tjänsten finns ett formulär för att lämna synpunkter.

Här finns av Vattenstånd och vågor