WMO firar 150-årsjubileum på Världsmeteorologidagen 23 mars

För att kunna göra väderprognoser och för att följa klimatet är observationer en viktigt grundsten. Det internationella samarbetet är viktigt för att kunna samla data. Den 23 mars 2023 firar den världsmeteologiska organisationen WMO och dess föregångare IMO tillsammans 150-årsjubileum.

Världsmeteorologiska organisationen (WMO) är en mellanstatlig organisation med 193 medlemsländer. WMO, så som vi känner den idag, inrättades genom ratificering av WMO konventionen den 23 mars 1950 och blev ett år senare Förenta Nationernas (FN) specialiserade organ för meteorologi (väder och klimat), operationell hydrologi och relaterade geofysiska vetenskaper.

Cristina Eklund Alionte
Cristina Eklund Alionte

– I själva verket sträcker sig WMO:s rötter mycket längre tillbaka i tiden. Internationella Meteorologiska Organisationen (IMO), vilket är WMO:s föregångare, etablerades år 1873 i Wien, i samband med den första meteorologiska kongressen, säger Cristina Alionte Eklund, internationell samordnare på SMHI. 

Internationellt samarbete

The World Weather Watch (WWW) programmet, som i år fyller 60 år, är en av WMO:s främsta framgångar. Den standarden för internationellt samarbete i operativa program som sattes upp är oöverträffat även idag.

Lokala väderprognoser är beroende av tillgång till realtidsobservationer från hela världen. För att observationerna ska vara jämförbara i tid och rum har WMO skapat en gemensam standard för mätningar. Dessa observationer insamlas under paraplyet av WMO:s system för globala, integrerade observationssystem (WIGOS). Observationerna görs sedan fritt tillgängliga för alla länder genom WMO:s informationssystem (WIS), säger Cristina Alionte Eklund.

Obegränsat datautbyte

En extrainsatt världsmeteorologisk kongress godkände 2021 WMO:s nya datapolicy (WMO Unified Data Policy). Den ger en omfattande uppdatering av policyreglerna kring internationellt utbyte av väder, vatten och klimatdata, samt åter bekräftar åtagandet för fri och obegränsat datautbyte som har varit grunden för WMO:s community under de senaste 150 åren.