Världsmeteorologidagen

FN-organet World Meteorological Organisation, WMO, bildades den 23 mars 1950. Varje år uppmärksammas därför Världsmeteorologidagen denna dag.

FN-organet World Meteorological Organisation, WMO, bildades den 23 mars 1950 och trädde formellt i kraft 1951. WMO ersatte då ett tidigare organ, International Meteorological Organization (IMO).

Varje år uppmärksammas därför Världsmeteorologidagen den 23 mars av WMOs 193 medlemmar, däribland Sverige och SMHI.

WMOs logotyp

I år (2024) är temat "At the Frontline of Climate Action". WMO vill uppmärksamma arbetet med FN:s globala mål nr 13 ”Bekämpa klimatförändringarna” som också påverkar många andra globala hållbarhetsmål. De meteorologiska institutens roll är viktig, både för att göra väderprognoser och varningar på kort sikt, men också för att följa klimatets långsiktiga utveckling. 

Om världsmeteorologidagen 2024 på WMO:s webbplats

På smhi.se/klimat finns mängder av information om klimatet igår, idag och i framtiden.

Några speciella väderhändelser som inträffat på Världsmeteorologidagen

2020 Ett kraftigt snöväder berörde Serbien, Rumänien och Bulgarien den 23 mars.

2019 Den tropiska orkanen Veronica passerade nordvästra Australien med stora regnmängder den 23-24 mars.

2016 Sydön i Nya Zeeland berördes av ett kraftigt oväder med regnmängder lokalt över 300 mm.

2015 Vid den argentinska forskningsstationen Base Marambio noterades den 23 mars nytt värmerekord för Antarktis med 17,4°C. Rekordet överträffades dock redan nästa dag med 17,5° i Base Esperanza. Sedermera överträffades rekordet igen den 6 februari 2020 då Base Esperanza uppmätte 18,3°.

2013 Våren var sen och till en början mycket kylig. Den 23 mars uppmättes -27,3° i Horn i Östergötland. Det är den lägsta temperaturen i Götaland så sent på säsongen.

2008 Påskdagen inföll redan den 23 mars detta år (tidigast möjliga datum är 22 mars). Efter en vinter som i framför allt sydöstra Sverige varit rekordmild slog kylan till i mars. Nikkaluokta hade -40,8° den 23 mars, vilket är den lägsta temperatur som överhuvudtaget rapporterats i Sverige så sent i mars månad.