Vårfloden fortsätter och det är höga flöden i Norrbotten

Vårfloden pågår och SMHI har flera flödesvarningar utfärdade i små och medelstora vattendrag i Norrbottens län. I stora vattendrag är flödena ökande och SMHI varnar nu för höga flöden i nedre delen av Kalixälven, Råneälven och nedre delen av Torneälven.

– På många håll har flödet börjat minska i de små och medelstora vattendragen även om de är kvar på varningsnivå. Nu sker istället ökningen i de stora oreglerade vattendragen där de beräknas öka under helgen och nå sin topp under vecka 21, säger Sara-Sofia Asp, vakthavande hydrolog på SMHI. 

– Det finns fortfarande snö kvar i delar av Norrbotten och snösmältningen är inte riktigt över i området, fortsätter Sara-Sofia.

Karta som visar aktuellt snödjup i norra Sverige
Kartan visar aktuellt snödjup den 21 maj 2021. Det finns fortfarande snö kvar i delar av Norrlands inland och i fjällen.

Väderutvecklingen de kommande veckorna är avgörande för hur flödena i vattendragen i norr kommer att utveckla sig längre fram. Om det är varmt på dagarna men svalt på nätterna smälter snön inte lika fort som då det är milda temperaturer hela dygnet i samband med nederbörd till exempel.

Följ utvecklingen

SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst följer det hydrologiska läget och utfärdar varningar.