Vårflod med höga flöden i delar av Norrbottens inland

I Norrbottens inland tar snösmältningen nu fart i samband med högre temperaturer. Snösmältningen i kombination med nederbörd gör att SMHI varnar för höga flöden i små vattendrag i området.

– Varningen i Norrbottens inland är den första flödesvarningen vi ger ut sedan vi ändrade varningsgränserna. Gränserna är nu högre för en klass 1-varning och återkomsttiden är på 5 – 25 år, tidigare var det från 2 till 10 år, säger Nina Bosshard som är hydrolog på SMHIs prognos och varningstjänst.

– En längre återkomsttid betyder att det flödet uppkommer mer sällan. En klass 1-varning nu visar alltså på en mer allvarlig flödessituation än vad det gjorde förra året, förklarar Nina.

Vårfloden pågår även i södra fjällen i Dalarna men där är vattenflödena inte uppe i varningsnivå.

Hittills har vårfloden varit lugn. Eftersom våren varit kall finns det nu mer snö kvar än normalt för årstiden, även om det totalt sett varit mindre snö än normalt - framförallt i fjällen.

Karta över norra Sverige som visar var snön finns kvar.
Kartan visar aktuellt snödjup den 18 maj 2021. Det finns fortfarande snö kvar i delar av Norrlands inland och i fjällen. Förstora Bild

Följ utvecklingen

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Följ varningsläget på