Nystart för cyanobakterieblomningen i augusti

Sommarvärmens återkomst i augusti ledde till att cyanobakterierna blommade upp på nytt. Och till skillnad från blomningen kring midsommar var det nu inte enbart i Östersjön utan även i Bottenhavet och, ovanligt nog, i Kattegatt som cyanobakterierna visade sig.

Bild som visar utbredningen av cyanobakterier.
Blomningsläget den 14 augusti. Notera de tydliga slingorna med cyanobakterier utanför Hallandskusten. Bilden är färgjusterad och framhäver de gröna tonerna till havs. Det gröna närmare Danmark är dock sandbottnar och slam. Källa: SMHI-bild byggd på data NASA Förstora Bild

Det är en ovanligt sen uppblomning. Den senaste veckans högtryck och värme har gett idealiska förutsättningar för cyanobakterier att växa till i stora delar av haven runt Sverige. Mestadels svaga vindar, varmt ytvatten och tillgång på näringsämnen har lett till denna sena uppblomning med cyanobakterier. Förutom i Östersjön och södra Bottenhavet där utbredda ytblomningar förekommit, har även Västkusten sett relativt rikliga mängder i veckan som gått. Det är inte ovanligt att de finns i vattnet där, men inte i sådan omfattning som nu.

Trivs inte på Västkusten

Bild som visar utbredningen av blommande cyanobakterier.
Blomningsläget i Bottenhavet den 17 augusti. Bilden är färgjusterad och framhäver de gröna tonerna till havs. Källa: SMHI-bild byggd på data från NASA Förstora Bild

– I Kattegatt är det dock inte fråga om någon blomning, utan cyanobakterierna som synts där har förts med strömmen från Östersjön norrut genom Öresund. Där är salthalten för hög för att de ska trivas och proverna från Kungsbacka och Tjörn som SMHIs växtplanktonexperter har analyserat visar på rätt tilltufsade exemplar av arten Nodularia spumigena, säger Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI.

Blomningen i Östersjön sjunger på sista versen

De kommande dagarna väntas svalare och blåsigare väder, vilket troligtvis leder till att de påtagliga ytansamlingarna efterhand löses upp. Så går vi också in i sista veckan i augusti, och det är inte troligt att blomningen varar längre än så. Men i Bottenhavet är artsammansättningen annorlunda och den omfattande blomning som finns där kan pågå en bit in i september.