Nu sjunker vattennivåerna i södra Sverige

Efter en hektisk vecka med höga flöden och översvämningar i södra Sverige ser det nu ut att vända.

Enligt SMHIs senaste prognoser har vattenflödena slutat stiga i de flesta varningsområden i södra Sverige, men det är viktigt att notera att det ligger kvar på höga nivåer.

Pegel visar vattenstånd i vattendrag.
Pegel visar vattenstånd i vattendrag. Foto SMHI

– Det kommer att ta ytterligare tid innan mängderna med vatten sjunkit undan i de drabbade områdena. Väderutvecklingen är avgörande, i nuläget väntas inga större regnmängder men det kan förändras, håll dig därför uppdaterad på SMHIs vädervarningar, säger Disa Ekholm på SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst.

Aktuella varningar - varningstjänsten på smhi.se

Det finns områden där kulmen ännu inte nåtts. Ett exempel är SMHIs mätstation Dalkarshyttan utanför Lindesberg i Örebro kommun, där håller vattenföringen på att kulminera. Nedströms ligger sjön Väringen där översvämningsvarning är utfärdad. Här ser det ut som att vattennivån fortfarande stiger och vänder till helgen.

Vad innebär höga flöden och översvämningar?

Höga flöden medför att det är mycket vatten i vattendragen som rör sig med höga strömningshastigheter, och kan innebära fara för personer som befinner sig i vattendraget.

Översvämning uppstår ibland som en konsekvens av höga flöden, men inte alla översvämningar får en egen varning. Eftersom rena översvämningsvarningar endast utfärdas på orange och röd nivå innebär det att mindre omfattande översvämningar, till exempel på åkermark eller vid mindre vattendrag där enstaka vägar eller byggnader kan påverkas, inte alltid fångas upp av denna varningstyp.

Översvämningar på hårdgjorda ytor i städer, som orsakas av kortvarigt och kraftigt regnfall inkluderas inte heller i varningstypen översvämning, utan är snarare en konsekvens av varningstypen ”skyfallsliknande regn”. Detsamma gäller översvämningar utmed kusten som orsakas av högt vattenstånd i havet.