Höjdpunkt för cyanobakterieblomningen i Östersjön

Sedan en vecka tillbaka blommar cyanobakterier i stora delar av Östersjön. Det är gott om ytansamlingar, både längs kusterna och ute till havs. Så länge högtrycket ligger kvar väntas ingen större förändring i blomningsläget. Först när vinden börjar blåsa och vågorna rör om ytvattnet kan det bli en mer påtaglig minskning.

Blomningen kulminerar vanligtvis i slutet av juli.

– Att det är gott om cyanobakterier i Östersjön så här års är helt normalt, blomningen brukar kulminera i slutet av juli och början av augusti säger Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI.

– Väderläget spelar såklart in, då det är lugnt och stilla flyter de gärna upp och samlas på ytan. Om det är blåsigt rör vågorna om i vattnet så att cyanobakterierna sprids ut i en betydligt större vattenvolym, och då kan också ytansamlingarna lösas upp, avslutar Jörgen.

Antal dagar med blomning den senaste veckan
Antal dagar med blomning den senaste veckan. Källa: SMHI
Legend.

Ingen större förändring de närmaste dagarna

Väderläget väntas bestå veckan ut, först i början eller mitten av nästa vecka verkar det bli ett rejält omslag med ostadigare väder. Då kommer också friska ostvindar över Östersjön att ge vågor som kan röra om i vattnet och blanda ner ytansamlingarna. Hur utvecklingen ser ut därefter återstår att se, men det troligaste är att vi nu sett kulmen på blomningen.

Satellitbild visar blomningen i Östersjön den 25 juli 2019.
Satellitbild visar blomningen i Östersjön den 25 juli 2019. Bilden är processad av SMHI. Satellit: Suomi-NPP Tid: 2019-07-25 Kl.12:06. Datakälla: NASA/NOAA.