Avtagande flöden i Norrbotten

Nu avtar vårfloden som de senaste veckorna gett höga vattenflöden i Norrbotten. Flödena är kvar på en hög nivå i de stora vattendragen och SMHI har fortfarande flödesvarningar utfärdade för nedre delen av Kalixälven och nedre Torneälven.

– De höga flödena vi sett i Torneälven kulminerar nu i den nedre delen och i de andra stora älvarna har flödet nått sin topp. Vattenflödena är dock kvar på en hög nivå och vi har därför varningar ute, säger Julia Zabori vakthavande hydrolog på SMHI.

Under tiden som de höga flödena pågått har fälthydrologer från SMHI varit i området och gjort mätningar. Såhär såg det ut under måndagen.

Vatten som översvämmat väg. Båt finns för transporter över vattenmassorna.
I Mattilansaari ett par km norr om Haparanda parkerar man vid landsvägen för att sen ro med båt där infartsvägen normalt går. Roddbåten syns i slutet av vägen. Foto Bent Göransson, SMHI
Vattendraget har svämmat över sina gränser och en varningsskylt för  översvämning är uppsatt
Haparanda, nära centrum, där höga vattenflöden i Torneälven orsakat översvämningar. Foto Bent Göransson, SMHI

Aktuellt snödjup

Vårfloden är ännu inte över då det finns snö kvar i fjällen.

Karta över norra Sverige som visar i olika nyanser var det finns snö kvar
Kartan visar aktuellt snödjup den 25 maj 2021. Det finns fortfarande snö kvar, framförallt i fjällen.

Följ utvecklingen

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst följer det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Nya varningsgränser för höga flöden

SMHIs varningsgränser för höga flöden utgår från återkomsttider som beskriver hur vanlig eller ovanlig en händelse är. 
De nya gränserna för när en varning för höga flöden utfärdas är:

  • Klass 1: 5-25 års återkomsttid
  • Klass 2: 25-50 års återkomsttid
  • Klass 3:  >50 års återkomsttid

Mer information om återkomsttider i SMHIs kunskapsbank