Ytvattentemperatur i havet

Temperaturen i ytvattnet varierar med årstiderna från strax under noll och upp till 25 grader medan temperaturen i djupare lager är 4-6 grader året om. Vattnets temperatur regleras av solinstrålningen, utstrålning till atmosfären, värmeledning och omblandning.

Östersjön

Östersjön är fyllt med relativt salt och kallt vatten upptill 50-60 m djup. Salthalten är mellan 8 och 13 promille och temperaturen mellan 4 och 5 grader. Ovanför detta djup är salthalten lägre (6-7 promille) och blandning med underliggande vatten är liten. Temperaturen i detta övre skikt varierar med årstiderna.

På vintern kan temperaturen variera från strax under noll till ca 4 grader. På våren värms ytvattnet upp och får därmed en lägre täthet. Det varmare lättare vattnet blandas inte med det kallare underliggande vattnet och ett temperatursprångskikt utvecklas.

Under våren och sommaren värms ytvattnet fortlöpande men blandas också ner av vinden. Temperaturen når ett maximum i början av augusti på ca 20 grader och temperatursprångskiktet når då sitt största djup på ca 30 m.

Temperatur- och salthaltsskiktningen i Bottenhavet (5-7 promille, 0-15 grader) och Bottenviken (2-4,5 promille, 0-15 grader) liknar Östersjöns men temperaturerna och salthalterna är lägre.

Västerhavet

I Västerhavet är förhållandena helt annorlunda på grund av det stora vattenutbytet med Nordsjön. I Skagerrak finns ett kraftigt saltsprångskikt på 10-20 meters djup. Under detta är salthalten 35 promille och temperaturen 6 grader.

Ytvattnet är 25-30 promille och temperaturen växlar med årstiderna mellan 6 och 20 grader. Temperatursprångskiktet når oftast ner till saltsprångskiktet.

Högre temperaturer vid kusten

Temperaturen inomskärs och längs grunda stränder är oftast högre än i utsjön. Ytvattnet värms där snabbare eftersom det är mindre omblandning och solstrålningen värmer botten.

Vattentemperatur i havet 28 maj 2009
Karta över havets ytvattentemperatur, den 28 maj 2009. Förstora Bild